kr4.500,00

Kategori:

Beskrivning

Handmålad, äggtempera, 24 karatbladguld, koptisk tradition. 25×20 cm

Jeremias bok i bibeln sägs vara den profetbok som ger den mest personliga skildringen av en gammaltestamentlig profet. Vi får följa hans verksamhet genom förtvivlan till hopp i en tid som inte bara var en svår tid i judarnas historia utan även präglades av moraliskt och andligt förfall.
Sin kallelse till profet fick han år 626 f.kr. och var sedan verksam under 40 – 50 år. Inte utan orsak har profeten Jeremia kallats den lidande eller gråtande profeten, Även om hans predikningar ledde till både förföljelse och missförstånd led han med sitt folk, som efter Jerusalems förstörelse (587 f.Kr.) tvingats leva i fångenskap i Babylon. Han drar sig inte heller att inför Gud klaga över att behöva predika dom och undergång.

Texten hämtad från https://www.roglekloster.se/jeremia/