kr5.000,00

Kategori:

Beskrivning

Handmålad, äggtempera, 24 karatbladguld i glorian. 30×25 cm

Basileios av Caesarea (329-379)

Basileios av Caesarea var biskopen  som blev klosterrörelsens fader och en stor förnyare av gudstjänstlivet i de östliga delarna av kristenheten på 300-talet. Han växte upp i ett välbärgat hem i Caesarea i Kappadokien, hans far var lärare och hans mor dotter till en martyr. Hon födde nio barn. Tre av dem blev biskopar, och den äldsta av systrarna, Makrina, blev en andlig moder för många.

Efter en studieperiod i Athen under 350-talet, som han delade med sin vän Gregorios av Nazianzos, sökte sig Basileios till den egyptiska öknen. Han drevs av en stark längtan efter ett djupare andligt liv. I mötet med den omtalade ökenväckelsen fann han den väg han ville gå i Kristi efterföljd. Han återvände till sina hemtrakter och drog sig upp i bergen för att söka Gud.

Basileios prästvigdes 362 i Caesarea, och några år senare blev han biskop. Han levde i en tid när många unga lockades av klosterlivets radikalitet, och han kom att formulera en av de klosterregler som spelat en stor roll i kyrkans i öst. Klosterlivet handlade för Basileios om att återvända till den första församlingens apostoliska liv – ett gemensamt liv grundat på kärlek, omsorg om nästan, arbete, samhällsinsatser, bön och andlig läsning.

Basileios visade ett starkt samhällsengagemang. I närheten av Caesarea bygge han upp en hel liten stad som kallades Basilia med sjukhus, hem för föräldralösa, yrkesskolor och härbärgen med mat åt fattiga arbetare. Basileios gav munkarna uppgiften att sköta om allt detta. Hans sociala ingenjörskonst var lika imponerande som hans klosterbyggen, och det fanns ett viktigt samband mellan de två: i den östliga kristenheten var det munkarna som mer än andra vårdade sig om de mest utsatta grupperna i samhället.

I klostren inspirerade Basileios till en förnyelse av gudstjänslivet. Den så kallade Basileiosliturgin, som uppkallats efter honom, används ännu i vår tid. På trons område blev han en av de ledande arkitekterna bakom den utformning som treenighetstanken kom att få vid det andra stora kyrkomötet, i Konstantinopel 381. Själv fick Basileios inte uppleva detta möte, men hans efterlämnade skrifter kom att spela en stor roll när den nicenska trosbekännelsen fick sin slutliga formulering.

Basileios den store, som han också kallas, dog han den 1 januari år 379, endast 50 år gammal.

 

Texten hämtad från http://ekumeniskakommuniteten.se/synaxarium/2013/01/02/basileios-av-caesarea-329-379-2/