kr4.500,00

Kategori:

Beskrivning

Handmålad, äggtempera, 24 karat bladguld, koptisk tradition. 25×20 cm

I Lukasevangeliets andra kapitel läser vi hur jungfru Maria och Josef bär fram den nyfödda Jesus till templet i Jerusalem. Här möter den bland annat Symeon.

”I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: ”Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.” Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid — ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd — för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.” Luk 2:25-36

Hans bön sjungs varje kväll av kyrkan i dagens sista bön, Completorium, bönen inför natten.