Teologi kan uttryckas inte bara med ord som i Bibeln , utan också ljud som i sakral musik och i bild med heliga symboler .

Vi kan säga att ikonografi är teologin genom Guds Ord som bild, därför bör ikonen betraktas som en form av den kristna läran . Det är Guds Ord , den Heliga Skrift, i färg.

Ibland kan det tyckas som att många strider i kyrkans historia har handlat om oviktiga detaljer och det är nog sant i vissa fall. Men inte i alla.

Under diskussionerna kring treenigheten på 300-t e. Kr, som hängde ihop med tron att Gud blivit människa, skiljde det till slut bara en bokstav mellan sidorna, ett litet ”i”. Kyrkan kom fram till att Jesus var ”av samma väsen”, homoousios och inte ”av liknande väsen”, homoiousios. Om Jesus inte var Gud, hur kan då människan bli räddad? Ibland är detaljerna viktiga.