Att måla en ikon tar tid.  Det är verkligen ett hantverk där materialet och tekniken inte tillåter att du arbetar snabbare än du eller materialet behärskar.

Ikonmålartraditionen är lång och sträcker sig nästan två tusen år tillbaka i tiden. Ikoner målas oftast på en träpannå men kan även målas på fresker eller andra material.

Själva måleriet är en samverkan mellan bön och arbete. Man säger att man ”skriver” ikoner, inte målar. Det visar betydelsen av det ikonmålaren gör. Hen framställer evangeliet i bild. På samma sätt som en predikant eller musiker måste ikonmålaren vara väl förtrogen med evangeliet och tillämpa samma balans mellan trohet mot traditionen och anpassning till samtiden.

Processen att framställa en ikon är lång och går igenom många olika steg:

Ikonmålarens bön
Förarbetet
Material
Förlagan
Guldet och glorian
Lager på lager…
Inskriptionerna
Torkning och ytbehandling
Till ära, glädje och förskönande