Jesus Kristus,

Din gudomliga natur är obegränsad. Men på ett outsägligt sätt har Du stigit ned på jorden och för människornas räddning tagit mänsklig gestalt genom Din heliga Moder, jungfru Maria. Avtrycket av Ditt obefläckade anlete har Du lämnat på ett heligt tygstycke och därigenom botat furst Abgar från hans sjukdom och lett honom till sann kunskap om Gud.

Genom den helige Ande har Du gett aposteln och evangelisten Lukas förmågan att avbilda Din allra renaste och högt välsignade Moder. Hon som bar Dig i sina armar då Du var ett barn och som sade: Må nåden från Den som jag har fött komma alla till del.

Gud, Du som är Herre över alla ting, upplys också min själ och ge mig kraft och förmåga att på ett riktigt sätt avbilda Din person, Dina allra renaste Moder och alla helgon, allt till Din ära och till Din kyrkas förskönande. Och förlåt synderna hos dem som ärar ikonen och vördar den som ikonen avbildar.

Bevara mig från allt ont och låt mig i min uppgift troget följa den helige aposteln och evangelisten Lukas. Amen.

/Munken Dionysios av Fourna “den ovärdigaste av målare”