Ikonografer

www.ikonverkstaden.se 

www.almikon.se

www.monasterodibose.it/en/work/icons

https://aidanharticons.com/religious_icons_painters.html

www.klosterikoner.com

www.roglekloster.se/ikoner

http://www.palekh-lik.ru  

http://www.ikonostasion.com

Tillbehör till ikonmålning

http://www.dalmolin.biz

https://www.ortiko.com

Litteratur

Leonid Ospensky ”Ikonens teologi”

Christina Schöldstein ”Guld och azur -en introduktion till ikonografin hos kristusikoner och festdagsikoner

Christina Schöldstein ”Gläd dig, Du som födde ljuset

Robin Johansson ”Ikonen -en enkel introduktion”

Martin Lönnebo ”En liten vägledning till ikonen”