När ikonen är färdigmålad väntar en torktid på några veckor innan ikonen lackeras för att skydda den. När ikonen torkat ärden klar att granskas, invigas och användas av kyrkan så som Maria bad:

”må nåden från Den som jag har fött komma alla till del.”