En av de saker som gör en ikon till en ikon är inskriptionerna. Kristusikoner skall alltid ha ett kors i glorian samt de grekiska bokstäverna ώ ὸ Ν, som är Gudsnamnet på grekiska, ”den varande” samt de första bokstäverna i ”Jesus Kristus”, IC XC. Inskriptionerna är det som talar om vem som är avbildad. Ansiktena i sig skiljer sig inte så mycket åt och det är tanken.

Glorian går utanför ”ramen” på ikonen som en bild för att Kristus alltid är större än våra bilder av honom.