Innan själva måleriet sätter igång behöver materialet förberedas. Pannån, en fint behandlat trästycke, inköps eller tillverkas. Det är väldigt viktigt att den är av hög kvalité, helt torr och helt slät. Större pannåer förses med två tvärslås på baksidan för att förhindra sprickor i träet.

En tunn duk, ofta av ett tvättat lakan, limmas fast på ovansidan. Sedan stryks tunna lager av en gipsblandning, gesso,  på pannån, så många som 15 lager. Däremellan slipas pannån med sandpapper av olika grovhet för att få pannån helt slät. När pannån torkat ca en månad slipas panten igen. Sedan är den färdig att målas på.

När Gud skall rädda världen använder han materia från sin goda skapelse. ”Inkarnation” är ett av de viktigaste orden i kristen tro. Det betyder ”köttsliggörande”, Gud har i Jesus blivit kött, konkret, skaparen blir en del av sin skapelse. Men det är bara början. Skapelsen skall förnyas; ”Se jag gör allt nytt” säger Jesus. På så vis blir förberedelsen av pannån, på vilken bilden av Jesus skall växa fram, en bild för inkarnationen och hur Gud använder materian för att frälsa världen.