Pannån rispas för att limmet skall komma när i träet