Ikonerna är mer än attraktiva konstverk eller prydnadsföremål ; de anses inte ens som religiös konst i egentlig mening. I själva verket är ikon en länk mellan det eviga och bedjaren på hennes pilgrimsfärd genom detta jordeliv .

Den roll som ikoner spelar i hemmet och i gudstjänstrummet är inte att ta lätt på . Ikoner i hemmet är en förlängning av närvaron av den liturgiska mysteriet som vi upplever i kyrkan. Ikonen är en integrerad del av vår tillbedjan livsstil.

Ikonen är ett liturgiskt föremål för bön och tillbedjan. När vi vänder oss till ikonen är det inte trä, färgpigment och bladguld vi möter utan den urbild som avbilden (ikonen) representerar. Ett fotografi på någon vi älskar är mer än papper, det är närvaron av en frånvarande. Ikonen är närvaron av Den Närvarande.