En av Sveriges kanske främst ikonmålare idag är Robin Johansson. Jag har många år följt  honom och sett och ser upp till honom. Han är verksam på Antoniusgården på Kållandsö där ikonmåleriet och bönen är tätt sammanflätade. Han är också verksam som pastor i en församling i Lidköping.

Robin målar vackert och ”lätt”. Han står fast rotad i både den traditionella bysantinska traditionen och den koptiska.

Läs mer om Robin och hans arbete på http://www.ikonverkstaden.se